برای دریافت مدرک خود به موسسه مراجعه فرمایید.

ردیف

نام

نام خانوادگی

سال

عنوان دوره

1

محمد علی

شمالی نیری

88

اتوکد

2

ستاره سادات

اشرف پور

90

اتوکد

3

ملیحه

جلالی فر

90

اتوکد

4

حمیدرضا

باطنی

92

اتوکد

5

مریم

فرزاد

92

اتوکد

6

فاطمه

جعفری

93

اتوکد

7

علیرضا

اوسطی

93

اتوکد

8

محمد

مهدی

93

اتوکد

9

پگاه

جبرئیلی

93

اتوکد

10

محمدحسین

طالبی

93

اتوکد

11

مهسا

روزبهانی

93

اتوکد

12

وحید

گودرزی

93

اتوکد

13

وحید

حسن عباسی

93

اتوکد

14

حسین

پیروز اقدم

93

اتوکد

15

پارسا

مادرشاهیان

93

اتوکد

16

سارا

عظیم پور

93

اتوکد

17

سیدضیاالدین

شوندی

93

اتوکد

18

مجتبی

نقدی

93

اتوکد

19

وحید

نیری

93

اتوکد

20

غزاله

افشاری

93

اتوکد

21

نوید

صابری راد

93

اتوکد

22

پریسا

خدابنده لو

93

اتوکد

23

نیلوفر

زین العابدین طهرانی

94

اتوکد

24

راضیه

حاجی زاده

94

اتوکد

25

هلیا

بختیاری

94

اتوکد

26

نسترن

علی رضایی

94

اتوکد

27

نگین

کامیاب

94

اتوکد

28

حسن

نژاددویل

95

اتوکد

29

امیرحسین

ناصری مقدم

95

اتوکد

30

حسن

بهارلو

96

اتوکد

31

سیاوش

میرجوانی

96

اتوکد

32

محدثه

شعبان تاج

96

اتوکد

33

سمیرا

شقاقی

96

اتوکد

34

غزاله

ابراهیمی طارمی

96

اتوکد

35

مهدی

ایران نژاد

96

اتوکد

36

نازنین

حاجی آقا بزرگی

96

اتوکد

37

الهه

داوودی

96

اتوکد

38

عطیه

فلاح نژاد

96

اتوکد

39

مینا

ظریفی خامنه

96

اتوکد

40

هلیا

امینی

96

اتوکد

41

الهه

داوودی

96

اتوکد

42

کیمیا

جوادیان

96

اتوکد

43

حورا

حسین زاده

96

اتوکد

44

مینا

ظریفی خامنه

96

اتوکد

45

هلیا

امینی

96

اتوکد

46

هنگامه

بختیاری

96

اتوکد

47

سید علی سید ابراهیمی

 سید ابراهیمی

97

اتوکد

155

علیرضا

راشدی فر

97

اتوکد

156

فاطمه

امانی پور

90

اتوکد

157

امیرپارسا

فیضی

97

اتوکد

173

یاسمین

محمودیان

96

اتوکد

174

الهه

داوودی

97

اتوکد

185

هنگامه

بختیاری

96

اتوکد

48

تینا

تجدد

94

پرزانته

49

امیرحسین

ناصری مقدم

95

پرزانته

50

هلیا

حسین واریانی

95

پرزانته

51

شیده

دلاوری

95

پرزانته

52

اکرم

صباغیان

95

پرزانته

53

فرناز

جهانگیری

96

پرزانته

54

صبا

اخوان صدر

96

پرزانته

55

میثم

مومیوند

97

پرزانته

152

علیرضا

راشدی فر

97

پرزانته

56

وحید

افصحی نیا

90

تری دی مکس

57

میثم

اسدی نیا

92

تری دی مکس

58

سپیده

فتحی عباس آباد

93

تری دی مکس

59

امیر

شاهرخی

94

تری دی مکس

60

نرگس

معاونیان

94

تری دی مکس

61

نیلوفر

صحاف زاده

94

تری دی مکس

62

الهام

خاکباز

94

تری دی مکس

63

تینا

تجدد

94

تری دی مکس

64

امیرحسین

ناصری مقدم

95

تری دی مکس

65

مستانه

نجاتی دولق

95

تری دی مکس

66

میلاد

شیرازیان

95

تری دی مکس

67

پریسا

بابایی

95

تری دی مکس

68

صبا

اخوان صدر

95

تری دی مکس

69

الهه

فاتحی

95

تری دی مکس

70

شروین

ناصح اسفهلان

95

تری دی مکس

71

فرزانه

میرزابی دیزجی

95

تری دی مکس

72

اصلان

اسدی

95

تری دی مکس

73

طناز

جدیدی

95

تری دی مکس

74

مرتضی

غفوری

95

تری دی مکس

75

سمیه

قادری

95

تری دی مکس

76

میلاد

حسینی

95

تری دی مکس

77

سمیه

قادری

95

تری دی مکس

78

صبا

خنجری

95

تری دی مکس

79

صبا

اخوان صدر

96

تری دی مکس

80

مریم

آشوری

96

تری دی مکس

81

فاطمه

سمیعیان

96

تری دی مکس

82

ریحانه

علی بخشی

96

تری دی مکس

83

مهساسادات

رسول

96

تری دی مکس

84

فرشته

صدری

96

تری دی مکس

85

هانیه

یوسفی

96

تری دی مکس

86

شیما

خادمی

96

تری دی مکس

87

زهره

قربان نژاد

96

تری دی مکس

88

زهره

قربان نژاد

96

تری دی مکس

89

امیر

اقبالی

96

تری دی مکس

90

فاطمه

رحیمی

96

تری دی مکس

91

کیمیا

جوادیان

96

تری دی مکس

92

شیده

دلاوری

96

تری دی مکس

93

محمد مهدی

فرشادیان

96

تری دی مکس

94

مبینا

شاه آبادی

96

تری دی مکس

153

سپیده

فتحی عباس آبادی

93

تری دی مکس

154

الهه

عین آبادی

94

تری دی مکس

163

شیده

دلاوری

96

تری دی مکس

168

مبینا

شاه آبادی

96

تری دی مکس

172

مهیار

فرهنگ

96

تری دی مکس

176

شقایق

محمودی

97

تری دی مکس

178

سمیه

قادری

96

تری دی مکس

179

فاطمه

صنعت

97

تری دی مکس

180

عطیه

صنعت

97

تری دی مکس

165

سعید

فراهانی

96

راینو

181

منا

مردانی

97

راینو

158

غزاله

علی کرم

96

راینو

95

زهرا

شریف طهرانی

96

راینو و گرس هاپر

96

میثم

مومیوند

96

راینو و گرس هاپر

97

فاطمه

ریسباف

96

راینو و گرس هاپر

98

امیر

اقبالی

96

راینو و گرس هاپر

99

مبینا

شاه آبادی

96

راینو و گرس هاپر

100

نرگس

معاونیان

97

راینو و گرس هاپر

159

فاطمه

امانی پور

90

راینو و گرس هاپر

166

زهرا

غفاری

97

راینو و گرس هاپر

169

مبینا

شاه آبادی

96

راینو و گرس هاپر

101

فاطمه

یعقوبی یار

92

رویت

102

غزاله

شجاعی

92

رویت

103

سعیده

فیض الله

93

رویت

104

تینا

تجدد

93

رویت

105

حمیدرضا

باطنی

94

رویت

106

راضیه

حاجی زاده

94

رویت

107

حمیدرضا

باطنی

94

رویت

108

الهام

خاکباز

94

رویت

109

آزاده

شاهرخی

94

رویت

110

امیر

شاهرخی

94

رویت

111

سپیده

مشهدی باقر

95

رویت

112

پگاه

محسن نژاد

95

رویت

113

صبا

اخوان صدر

95

رویت

114

زهرا

عبدی

95

رویت

115

سارا

اصغری

95

رویت

116

سیده مستوره

موسوی

95

رویت

117

پگاه

محسن نژاد

95

رویت

118

فاطمه

رحیمی

96

رویت

119

مهسا

ایمن نژاد

96

رویت

120

امیر

اقبالی

96

رویت

121

شیوا

قاسمی

96

رویت

122

محمد صادق

کریم ابهری

96

رویت

123

مهلا

زرنوشه

96

رویت

124

نازنین

حاجی آقا بزرگی

96

رویت

125

مرتضی

خودستان

96

رویت

126

شیرین

خسروی

96

رویت

127

ندا

رصدی

96

رویت

128

زهرا

بلوچی

96

رویت

129

آذین

نژادی

96

رویت

130

سمیرا

شقاقی

96

رویت

131

صفورا

پازوکی

96

رویت

132

مریم

ابراهیم خلیلی

96

رویت

133

مینا

ظریفی خامنه

96

رویت

134

مینا

عباسی

96

رویت

135

هلیا

امینی

96

رویت

136

زهرا

شریف طهرانی

96

رویت

137

شفق

صالحی

96

رویت

138

فاطمه

رسولی

96

رویت

139

نگار

شکارچیان

96

رویت

160

فاطمه

امانی پور

90

رویت

161

نگار

اقبال نیا

96

رویت

162

صدف

شیخ رضایی

97

رویت

167

پریسا

گودرزی

92

رویت

171

نسیم

وکیلی

92

رویت

175

امیرحسین

فرهادی

96

رویت

182

نگار

شکارچیان

96

رویت

184

یاسمین

محمودیان

97

رویت

183

هدیه

زینالی

97

فاز دو

140

نیلوفر

زین العابدین طهرانی

92

فتوشاپ

141

امیر حسین

ناصری مقدم

95

فتوشاپ

142

حسین

حمیدی

96

فتوشاپ

143

آرزو

ملک

96

فتوشاپ

144

الهه

احراری

96

فتوشاپ

164

شیده

دلاوری

95

فتوشاپ

170

نعیمه

جدیری حیدری

97

فتوشاپ

145

زهرا

باکمال

97

لومیون

146

نگین

نوروز مفتخری

97

لومیون

147

نعیمه

جدیری حیدری

97

لومیون

148

هلیا

رضوی

97

لومیون

149

نازنین

حاجی زاده

97

لومیون

150

تینا

تجدد

97

لومیون

151

آرزو

کوهی

96

وی ری