معرفی دوره MSP

نرم افزار MSP محصول شرکت ماکروسافت بوده که مهمترین مزیت آن سهولت استفاده (User Friendly) از آن است. اگر چه نرم افزارهای قدرتمندتری هم در این زمینه وجود دارند اما MSP محبوبترین و پرکاربردترین نرم افزار مدیریت پروژه محسوب می گردد. از طرفی چون محصول شرکت مایکروسافت است ارتباط آن با نرم افزارهای پر کاربردی چون Excel به سادگی صورت می گیرد.

تسلط به این نرم افزار یکی از ضروریات دانشجویان و مدیرانی می باشد که در حوزه هایی مرتبط با پروژه ها فعالیت دارند و یادگیری آن یکی از ضروریات برای این گونه افراد می باشد.

جامعه مخاطب

دانشجویان مدیریت پروژه، مهندسی صنایع و عمران سایر رشته های مرتبط با مدیریت پروژه

تمامی مدیران ارشد،مدیران و کارشناسان در صنایع مختلف

سرفصل مطالب دوره

  • آشنایی با مفاهیم مدیریت پروژه ای مورد نیاز برای کار با نرم افزار
  • ایجاد برنامه زمانبندی و نحوه رسم انواع نمودار (گانت، CPM، ...)
  • مدیریت منابع ( تخصیص منابع، تسطیح منابع، ...)
  • وزن دهی به فعالیت ها
  • به روزرسانی پروژه و گزارش دهی
  • مدیریت ارزش کسب شده (EVM)
  • ارائه پروژه ای به صورت عملی و بررسی تمامی موارد بصورت کاربردی