رزومه استاد  علیرضا آرام

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت ( دانشگاه تربیت مدرس)

مهارت ها

 آشنایی و تسلط به نرم افزارهای مدیریت پروژه از جمله MSP,Primavera, Excel, Comfar, Pert master,...

سوابق و تجربیات کاری

مدیر پروژه در برج های تجاری و اداری سازمان توسعه و عمران موقوفات استان همدان از سال 91 تا 93

سرپرست کارگاه در برج های مسکونی موتاب

نویسنده کتاب های مدیریت کارگاهی و مصالح ساختمانی (عصر کنکاش)

مدرس دوره های مدیریت پروژه آکادمی تخصصی معماری (شهر تهران) از سال 94 تا کنون

مدرس دوره های مدیریت پروژه آکادمی معماری سیناژ (شهر مشهد) از سال 94 تا کنون

مدرس دوره های مدیریت پروژه آکادمی تخصصی معماری (شهر اصفهان) از سال 94 تا کنون

مدرس دوره های مدیریت پروژه آکادمی تخصصی معماری (شهر شیراز) از سال 94 تا کنون