مدت زمان دوره : 30 ساعت

مشاغل مرتبط : سرپرست کارگاه ،ناظر و مجری پروژه ،تسلط بر نقشه های اجرایی ،رفع مشکلات پیش آمده در دتایل های اجرایی ساختمان حین اجرای ساختمان ،آشنایی با قراردادهای ساختمانی ،شناخت انواع جزییات ساخت

مخاطبان : متقاضیان ورود به بازار کار (معمار)

ویژگی دوره : کلاس ذیل در مجموع 10 جلسه سه ساعته می باشد.

برنامه کلاس شامل پنج بخش خواهد بود:

بخش اول : شناسایی سلسله مراتب کارگاهی

بخش دوم : آشنايي با برخورد های فنی ساختمانی

بخش سوم : آشنایی با نحوه ایجاد تغییرات در فضاهای ساختمانی

بخش چهارم : تطبیق نقشه ها و تدوین صورت وضعیت ها

بخش پنجم : نحوه مکاتبات دفتری