جلسه اول:

 آشنایی با نرم افزار ایلستریتور و بررسی پنل ابزارها

کار با Document ها

 کار با Artboard ها

 

جلسه دوم:

کار با لایه ها

کار با ابزارهای ترسیمی و کشیدن اشکال ساده

حالت های مختلف جابجایی Transform

تنظیم اشکال و ترکیب و اعمال تغییرات بر آنها

 

جلسه سوم:

کار با Fill ها و Stroke ها

کار با رنگ ها

 

جلسه چهارم:

کار با ابزار Pen

 ایجاد اشکال پیچیده

 

جلسه پنجم:

کار با متن

تبدیل تصاویر پیکسلی به وکتور

استفاده از ماسک های  Clippingو پنل Image Trace

کار با پنل لینک ها

 

جلسه ششم:

 انواع ذخیره­سازی و قراردهی فایل های لینک دهی شده در فتوشاپ و ایندیزاین

 مطالب تکمیلی

 

جلسه هفتم:

انجام یک پروژه